Oznámení o odstoupení smlouvy

Formulář ke stažení ZDE:

 Oznámení o odstoupení od smlouvy 


 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

e-mail:

tel. číslo:

 

Adresát:

Prodávající: MMB s.r.o.

IČ: 27628515

Se sídlem: Mileny Hážové 1163, 293 01 Mladá Boleslav

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě www.mmbshop objednal/a zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

 

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V ………. dne ………. 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)

 

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX